Červen 2012

Červen 2012

SO 11.50.1 - B3 - Pokládka KT DN 1000SO 11.50.1 - B3 - Pokládka KT DN 1000 SO 11.50.2 - B3 - Příprava pro ražbu a tlačení KT DN 800SO 11.50.2 - B3 - Příprava pro ražbu a tlačení KT DN 800 SO 11.50.2 - B3 - Příprava těžní šachtySO 11.50.2 - B3 - Příprava těžní šachty SO 11.54 - B3 - Elektro přípojkaSO 11.54 - B3 - Elektro přípojka  
Červen 2012

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 460 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 r/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.