Duben 2012

Zemní práce a záporové pažení - B1Zemní práce a záporové pažení - B1 Základ trafostanice - B1Základ trafostanice - B1 Sejmutí ornice v trase obslužné komunikace - B3Sejmutí ornice v trase obslužné komunikace - B3 Měření únosnosti zemní pláně - B3Měření únosnosti zemní pláně - B3 Pokládka kanalizačního potrubí - RadobičicePokládka kanalizačního potrubí - Radobičice
Pokládka kanalizačního potrubí - RadobičicePokládka kanalizačního potrubí - Radobičice Pokládka kanalizačního potrubí - PřešticePokládka kanalizačního potrubí - Přeštice Bednění a výztuž pod pračku vzduch - PřešticeBednění a výztuž pod pračku vzduch - Přeštice    
Duben 2012

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 460 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 r/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.