Říjen 2012

B.1 - SO 11.25 - Montáž bednění stěn RN - 10. záběrB.1 - SO 11.25 - Montáž bednění stěn RN - 10. záběr B.1 - SO 11.30 - Pokládka přívodné stoky do RN - KT DN 1400B.1 - SO 11.30 - Pokládka přívodné stoky do RN - KT DN 1400 B.3 - SO 11.60 - Montáž bednění stěn RN - 1. záběrB.3 - SO 11.60 - Montáž bednění stěn RN - 1. záběr B.3 - SO 11.60 - Betonáž stěn RN - 1. záběrB.3 - SO 11.60 - Betonáž stěn RN - 1. záběr B.5 - SO 03.1 - Pokládka asfaltového betonu v ulici HlávkovaB.5 - SO 03.1 - Pokládka asfaltového betonu v ulici Hlávkova
B.6 - SO 6.51.3 - Nontáž aeračních elementůB.6 - SO 6.51.3 - Nontáž aeračních elementů        
Říjen 2012

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 460 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 r/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.