Září 2012

B.1 - SO 11.25 - Betonáž stěn - 9. záběrB.1 - SO 11.25 - Betonáž stěn - 9. záběr B.1 - SO 11.26 - Osazení stropních panelůB.1 - SO 11.26 - Osazení stropních panelů B.3 - SO 11.54 - Beranění pažicí stěnyB.3 - SO 11.54 - Beranění pažicí stěny B.3 - SO 11.50.1 - Osazení revizní šachtyB.3 - SO 11.50.1 - Osazení revizní šachty B.3 - SO 11.50.2 - Ražba a tlačení KT DN 1000B.3 - SO 11.50.2 - Ražba a tlačení KT DN 1000
B.3 - SO 11.60 - Betonáž základové desky RNB.3 - SO 11.60 - Betonáž základové desky RN B.6 - SO 6.51.3 - montáž filigránových panelůB.6 - SO 6.51.3 - montáž filigránových panelů      
Září 2012

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 460 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 r/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.