Členění stavby

B.0 – VŠEOBECNÉ POLOŽKY

B.1 – PLZEŇ – RETENČNÍ NÁDRŽ NA ČOV I, ÚPRAVA ODLEHČOVACÍ KOMORY OK 19

SO 11.25 Retenční nádrž

SO 11.26 Úpravy na odlehčovací komoře OK 19

SO 11.27 Přístupová komunikace

SO 11.28 Provozní vodovod

SO 11.29 Přípojka elektrické energie

SO 11.30 Přívodná stoka do RN

SO 11.31 Rozvodna

SO 11.32 Odpad z RN

SO 11.33 Odstranění nefunkčních objektů

SO 11.34 Venkovní osvětlení

PS 11.25 Retenční nádrž – strojně-technologická část

PS 11.26 Retenční nádrž – elektrotechnická část

PS 11.27 Měření a regulace

 

B.2 KANALIZACE - RADOBYČICE

SO 01 Stoka A

SO 02 Stoka AA

SO 03 Stoka AC, AC1, AC2

SO 04 Stoka AD

SO 05 Stoka AE1

SO 07 Stoka AF

SO 08 Stoka AF2

SO 09 Stoka AG, AG1

SO 11 Stoka AH

SO 12 Stoka AH1, AH1-1,AI

SO 13 Přeložka vodovodu

 

B.3 ÚSLAVSKÝ KANALIZAČNÍ SBĚRAČ

SO 11.50.1 Úslavský sběrač – pažené úseky

SO 11.50.2 Úslavský sběrač – ražené úseky

SO 11.51 Napojení na stávající kanalizaci

SO 11.52 Napojení Lobez – pravý břeh

SO 11.53 Napojení RN (ČS) Stock

SO 11.54 ČS Rokycanská

SO 11.55 ČS Rokycanská - Příjezdová komunikace a zpevněné plochy

SO 11.56 ČS Rokycanská - Vodovodní přípojka

SO 11.58 ČS Rokycanská - Elektropřípojka

SO 11.60 Retenční nádrž Božkov – pravý břeh

SO 11.61 Retenční nádrž Božkov – pravý břeh - Vodovodní přípojka

SO 11.62 Retenční nádrž Božkov – pravý břeh - terénní úpravy

SO 11.63 Obslužná komunikace

 

B.5 PŘEŠTICE – REKONSTRUKCE A DOSTAVBA KANALIZACE

SO 01 Tlakové řady A, A1, A2,

SO 02 Tlakové odbočky pro domovní přípojky

SO 03 Stoka C

SO 04 Stoka F

SO 05 Přeložka vodovodu

 

B.6 PŘEŠTICE – INTENZIFIKACE ČOV

SO 6.51.1 Hygienizace kalu

SO 6.51.2 Odstranění dusíků

SO 6.51.3 Rekonstrukce nádrže na uskladnění kalu

SO 6.51.4 Stavební elektroinstalace

PS 6.51.11 Hygienizace kalu – technologická část

PS 6.51.12 Odstranění dusíku – technologická část

PS 6.51.13 Rekonstrukce nádrže na uskladnění kalu – technologická část

PS 6.51.14 Automatické vzorkování – technologická část

PS 6.51.15 ASŘTP

PS 6.51.16 Elektroinstalace

Členění stavby

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 460 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 r/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.